photo 2

Cynhaliodd y Teulu Smith bore coffi haf diwethaf yng Nghastellnewydd. Cafodd ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr eu gwahodd draw. Sarah, Nick a’u plant, Maia a Rory, gaeth y digwyddiad yn eu tŷ agored a mi wnaeth o brofi’n eithriadol o lwyddiannus ar ddau ffrynt – ariannol a chymdeithasol. Aeth Sarah a Lowri i’r un brifysgol ac odden nhw’n ffrindiau oes. Yn wir, mae’n anodd dychmygu bond agosach rhwng dau ffrind a ddaeth yn ffrindiau enaid. Yr oedd yr agosrwydd wedi parhau trwy gydol y blynyddoedd eu cyfeillgarwch. Roedd Lowri yn Rhiant Bedydd i Maia, merch Sarah, ac roedd yn ymwelydd cyson i Gastellnewydd.

Mae Nick a Sarah yn gyfreithwyr brysur iawn. Mae’r Sefydliad yn falch iawn eu bod nhw wedi dod o hyd o’r amser i gynnal digwyddiad mor llwyddiannus. Rydym wedi cael addo fe fydd un arall yr haf hon!!