photo 2

CAFODD Y TEULU SMITH BORE COFFI YM MORPETH YNG NGHOREFFENNAF 2014.
GWAHODDWYD CYMDOGION A CHYDWEITHWYR I’R ACHLYSUR.FE AETH SARAH A LOWRI I’R UN PRIFYSGOL AC ‘ROEDDWN YN FFRINDIAU OES. YN WIR MAE’N ANODD DYCHMYGU CWLWM AGOSACH RHWNG FFRINDIAU.’ROEDD Y CYFEILLGARWCH WEDI PARHAU DROS Y BLYNYDDOEDD.
YN FAM FEDYDD I MAIA, MERCH SARAH, ‘ROEDD LOWRI YN YMWELYDD CYSON A MORPETH.
Y MAE NICK A SARAH YN GYFREITHWYR PRYSUR IAWN AA MAE’R SEFYDLIAD YN DDIOLCHGAR I’R DDAU AM GYNNAL ACHLYSURON LLWYDDIANNUS AR RAN YR ELUSEN.
CODWYD £250 YN YSTOD Y BORE COFFI AC MAE RHAGOR I DDOD!!!!