TREFNODD MAIA SMITH BRYNHAWN I WERTHU CACENNAU YN EI HYSGOL YM MORPETH. CAFODD GEFNOGAETH EI FFRINDIAU A’I HATHRAWON.
ROEDD MAM A MAMGU WEDI HELPU GOGINIO’R ARLWY BENDIGEDIG.
FE LWYDDWYD I GODI £150. I’R ELUSEN.