Trefnodd Maia Smith werthu cacen yn ei hysgol yn Morpeth. Cafodd gefnogaeth ei ffrindiau a’i hathrawon ac wrth gwrs ei mam a’i nain a helpodd i goginio’r treats!