Roedd y digwyddiad hwn yn cefnogi dwy elusen, ac un ohonynt oedd Sefydliad Lowri Pugh.

Fel y disgwyliwyd, roedd y ganolfan, yn ystod y cyfnod Nadolig hwn, yn brysur gyda siopwyr yn paratoi ar gyfer dathliad yr ŵyl. Roedd y côr yn rhoi elfen o ryddhad i bobl a ‘joie de vivre’ yn ystod yr amser cynhenid ​​a phrysur hwn.

Roedd llawer o ffrindiau a chefnogwyr ffyrnig y Sefydliad yn bresennol fel aelodau’r côr. Diolchwn i bawb a gymerodd ran ac a roddodd yn rhydd o’u hamser i gefnogi’r Sefydliad.

Roeddem wrth ein bodd bod Mima ac Elin Morse yn bresennol ac yn ymddangos ar oriel luniau’r wefan.

Diolch yn arbennig i’r Dr. Lowri Roberts am drefnu’r digwyddiad a gwneud y Sefydliad yn un o’r elusennau a gefnogir.