ROEDD LLAWER O FFRINDIAU A CHEFNOGWYR YR ELUSEN YN BRESENNOL FEL AELODAU O’R COR. FEL Y DISGWYLID YN YSTOD Y CYFNOD YMA ROEDD Y GANOLFAN YN BRYSUR IAWN GYDA SIOPWYR YN PARATOI AR GYFER YR WYL.
CYNIGWYD ELFEN O ADLONIANT A ‘JOIE DE VIVRE’ GAN Y COR YN YSTOD YR AMSER PRYSUR HWN.
CEFNOGWYD DWY ELUSEN GAN Y COR GYDA’R SEFYDLIAD YN ELWA PAN RHODDWYD £60. IDDI.
DIOLCHWN I BAWB A CHEFNOGODD Y NOSON.