CYNHALIODD Y SEFYDLIAD EI ACHLYSUR FFURFIOL CYNTAF YN LANSIO’R ELUSEN YM MIS HYDREF 2014.MYNYCHWYD Y CINIO GAN WYTH DEG O WESTEION. ARWEINYDD YR ACHLYSUR OEDD NEST WILLIAMS FFRIND AGOS A CHYDWEITHIWR GYDA LOWRI. ROEDD YR ACHLYSUR YN RHOI CYFLE I CLAIRE BOOBIER, O YSBYTY FELINDRE , I AMLINELLU’R PROSIECT A GEFNOGWYD GAN Y SEFYDLIAD. RHODDWYD DATGANIAD CERDDOROL GAN HEATHER JONES DRWY GANU CANEUON MODERN A GWERIN.
CODWYD DROS £500 AR GYFER YR ELUSEN.ROY NOBLE OEDD Y SIARADWR GWADD A DIOLCH IDDO FE A PHAWB AM EI CEFNOGAETH.