Cynhaliodd y Sefydliad ei ddigwyddiad ffurfiol cyntaf i lansio Sefydliad Lowri Pugh (The Lowri Pugh Foundation) ym mis Hydref 2014. Mynychwyd 80 o westeion iddo.

Roedd Nest Williams, cyfaill agos a chydweithiwr Lowri, yn MC gwych ar gyfer y cinio. Roedd cyfle hefyd i Clare Boobier roi adroddiad cyfoes o’r gwaith sy’n cael ei wneud yn Felindre gyda’r ymchwil y mae’r Sefydliad yn ei gefnogi.

Rhoddodd Heather Jones gludiant cerddorol trwy ganu cerddoriaeth Werin / Fodern ac y mae hi’n ei wneud mor dda! Y siaradwr gwadd, a gytunodd yn garedig iawn i’n cefnogi, oedd Roy Noble. Darparodd Roy yr adloniant ar ôl cinio, a mwynhaodd pawb yn fawr iawn.

Diolch i bawb a wnaeth cyfrannu!

Roedd yea lawer o unigolion a busnesau yn ddigon caredig i gefnogi’r digwyddiad trwy ddarparu gwobrau raffl a helpodd i godi £600 ychwanegol:

– Menna, Caerdydd

-Vadatelier Hairdressers, Bontfaen

-Hugh Davies, Cameo Club, Caerdydd

-Spire Health/Sports Club, Caerdydd

-Ellie Lee Nailcare, Hensol Castle Park

-The Vale Health and Racquets Club, Hensol

Diolch hefyd i’r staff yn Castell Fonmon am eu cymorth a chefnogaeth i drefnu’r digwyddiad.