Diolch yn fawr i MRS JILL BEVAN a’i ferch, MRS LOWRI ROBERTS, am y drefnu.
Roedd y newyddiadurwr a’r darlledwr CAROLYN HITT yn ddifyr iawn fel siaradwr ar ol cinio. Rydym yn ddiolchgar iddi am roi ei hamser ac am gefnogi’r SYLFAEN.
Cododd y cinio, yn gyfan gwbl, £1,500