TREFNWYD Y CINIO GAN MRS. JILL BEVAN A’I MERCH DR. LOWRI ROBERTS.’ROEDD Y NEWYDDIADURWRAIG A’R DARLLEDWR CAROLYN HITT WEDI PLESIO’N FAWR FEL Y SIARADWR GWADD. RYDYM YN DDIOLCHGAR IDDI AM RHOI O’I HAMSER AC A GEFNOGI’R ELUSEN.

CODWYD £1500 AR GYFER Y SEFYDLIAD.
DIOLCH I BAWB A CHEFNOGODD YR ACHLYSUR.