Cynhaliwyd gwerthu dillad o ansawdd da yn CLWB CHWARAEON y BBC yn Llandaff.
O’r cyfan, codwyd cyfanswm o £ 850.