CYNHALIWYD ARWERTHIANT, DILLAD NEWYDD AC AIL LAW, YNG NGLWB CHWARAEON Y BBC YN LLANDAF.
CODWYD £850 AR GYFER GRONFA’R ELUSEN.
DIOLCH I BAWB A GYFRANNODD DDILLAD AR GYFER Y NOSON.