Dathlodd y grŵp Santes Dwynwen o flaen cynulleidfa lawn yn Clwb Rygbi Pontypridd. Noson o adloniant ysgafn gyda grŵp, a oedd yn cynnwys Dewi Pws, Sue Roderick a Dafydd Hywel yn perfformio campweithiau o adwaith, cân a barddoniaeth. Dafydd Hywel actor, Bon viveur ac yn gyfaill agos i’r Teulu Pugh gwnaeth drefnu bod unrhyw arian a gynhyrchir gan adloniant y noson yn cael ei roi i’r sylfaen.

Yn y cyfnod cynnigoedd Alun Wyn Bevan amrywiaeth o wobrau ac arwerthiant raffl yn ogystal â chyhoeddi enillwyr y gwobrau raffl. Cododd y digwyddiad £ 1,200 gwych.

Noson lwyddiannus ym mhob maes gyda’r gynulleidfa wedi bod yn falch sobor gyda’r digwyddiad.