DATHLWYD Y NOSON YNG NGHLWB RYGBI PONTYPRIDD. ARWEINWYR Y NOSON OEDD ALUN WY A DAFYDD HYWEL.
NOSON O ADLONIANT YSGAFN YNG NGHWMNI DEWI PWS, SUE RODERICK A DAFYDD HYWEL YN PERFFORMIO’R CAMPWEITHIAU O ADWAITH CAN A BARDDONIAETH.
YN YSTOD Y NOSON CYFLWYNWYD AMRYWIAETH O WOBRAU AR OL CYHOEDDI ENILLWYR Y RAFFL.NOSON LLWYDDIANNUS YM MHOB FFORDD A’R GYNULLEIDFA WEDI MWYNHAU MAS DRAW!! DIOLCH I DAFYDD HYWEL ACTOR ‘BON VIVEUR’ AC YN GYFAILL AGOS I’R SEFYDLIAD A’R TEULU.
CODWYD £1200 YN YSTOD Y NOSON.