YN DILYN LLWYDDIANT Y DIWRNOD YN Y ‘FEL’ PENDERFYNWYD CYNNAL TEBYG ‘YNG NGHOTTRELL PARK’ YN 2016.CYRHAEDDODD DROS PUM DEG I GYMRYD RHAN AR Y DIWRNOD .
YN YSTOD Y CINIO HWYR PRYNHAWN CAFODD GWOBRAU RAFFL EU CYFLWYNO GAN ALEX CUTHBERT A JOSH NAVIDI . GYDA LLAW FE GYMERODD Y DDAU RHAN YN Y GYSTADLEUAETH A GYDA BARRY HARE FE GIPIODD Y DDAU Y WOBR GYNTAF.

DIOLCH I JOSH AC ALEX AM GEFNOGI’R ACLYSUR AC FE GODWYD £1250 YN YSTOD Y DIWRNOD .MAE’N GWERTHFAWROGIAD YN YMESTYN I BAWB A DDAETH AR Y DIWRNOD.