Diwrnod golff gwych, i bawb a gymerodd ran.
Roedd dros 70 o bobl yn bresennol yno.
Wnaeth ffrindiau’r SYLFAEN diddanu’r golffwyr drwy’r nosweth. Diolch yn fawr i EIFION PRICE ac eraill a gyfrannwyd yn wych.
Cododd y digwyddiad £2,500 ar gyfer y SYLFAEN.