DIWRNOD I’W GOFIO GYDA FFRINDIAU A CHEFNOGWYR YR ELUSEN YN CYRRAEDD O BOB CWR. CYRHAEDDWYD DROS 70 O GEFNOGWYR YR ELUSEN.
CYFRANIAD CERDDOROL ARBENNIG GAN EIFION PRICE A DIOLCH HEFYD I ALUN WYN BEVAN AM ARWAIN NOSON O ADLONIANT YN DILYN Y GOLFF.
CODWYD DROS £2500. I’R ELUSEN YN YSTOD Y DIWRNOD. DIOLCH I BAWB.