Mae hanner marathon Caerdydd yn ras hanner marathon blynyddol a gynhelir yng Nghaerdydd ym mis Hydref. Sefydlwyd y digwyddiad yn 2003 ac fe’i trefnir gan yr elusen blant Barnado’s.
Roedd Nest Williams, cyn-ffrind agos a chydweithiwr Lowri yn rhedeg yn ystod hanner marathon 2015 yng Nghaerdydd. Cefnogir yn agos gan deulu a ffrindiau Nest yn llwyddiannus y cwblhawyd y digwyddiad ym mis Hydref y flwyddyn honno. Roedd ei dau blentyn Moi a Medi yn magu mam drwy’r ffordd i’r gorffen gyda gŵr Ian mewn gofal rhiant !! Cododd £ 370 anhygoel i’r Sefydliad.
Ein diolchgarwch a diolch i Nest nid yn unig ar gyfer y hanner marathon sy’n rhedeg ond am gefnogaeth gyson er budd y Sefydliad.