RAS FLYNYDDOLA GYNHELIR YM MIS HYDREF A SEFYDLWYD YN2003AC FE’I THREFNWYD GAN YR ELUSEN I BLANT ‘BARNADOS’ . ROEDD NEST WILLIAMS FFRIND AGOS A CHYDWEITHIWR LOWRI WEDI RHEDEG Y RAS YN HYDREF 2015. CWBWLHAWYD Y RAS LLWYDDIANNUS GAN NEST A CHODWYD £350. AT YR ELUSEN.
DIOLCH O GALON I NEST.