Diolch yn fawr iawn i NEST WILLIAMS (cydweithiwr gwaith Lowri a’i ffrind agos) a fu, er bod yn fam i ddau o blant bach dan 4 oed, wedi llwyddo i gwblhau Hanner Marathon Caerdydd mewn 2 awr 20 munud. AM BETH FANTASTIG! Llwyddodd i godi £360 ar gyfer y SYLFAEN. Diolch yn fawr Nest! Xxx