YN YSTOD Y LANSIAD EI LYFR CYFLWYNODD ALUN SIEC O £500 I’R SEFYDLIAD.
MAE EI LYFR YN RHIFYN ARBENNIG I DDATHLU CYNNAL Y GEMAU YN LLUNDAIN.
MAE ALUN YN AWDUR, DARLLEDWR NEWYDDIADURWR ADNABYDDUS A BLAENGAR YNG NGHYMRU.MAE EISOES WEDI YSGRIFENNU NIFER O GOFIANNAU GWERTHFAWR.
MAE’N FFRIND AGOS I’R SEFYDLIAD A’R TEULU PUGH.