FE WERTHWYD AMRYW O NWYDDDAU YN NEUADD Y PENTREF. NID YN ACHLYSUR NODEDIG AM EI LWYDDIANT ON GODWYD A GWERTHWYD GWERTH £200 O NWYDDAU AMRYWIOL .
DIOLCH I FFRINDIAU AM EU RHODDION CAREDIG AC I DRIGOLION PENTRE’R EGLWYS.

photo 4