Yr ydym yn cynnal diwrnod o werthu ar ddydd Sadwrn Ebrill 12fed yn Neuadd y Plwyf yn Pentref yr Eglwys. Byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yno a fyddem yn gwerthfawrogi’n fawr am eich rhoddion caredig. Yr ydym yn gofyn am y pethau canlynol:

Amrywiaeth o eitemau:
Dillad newydd, bron newydd, esgidiau, bagiau.
Eitemau cartref:
Dillad gwely, Tsieina a llestri gwydr, bric-à-brac, llyfrau, DVDs CD, offer ymarfer.

Diolch yn fawr! Welwn ni chi pryd ‘ny.

Un o’r stondinau yn ein digwyddiad diwethaf:

photo 4