Bu’r digwyddiad yn un o’r digwyddiadau mwyaf llwyddiannus a gynhaliwyd gan yr elusen sylfaen. Roedd dros gant ac ugain o bobl yn bresennol yn mwynhau te prynhawn
ac yna sioe ffasiwn hyfryd. Cafodd y gynulleidfa ei chyflwyno gan gyfres o arddangosfeydd gan gynnwys sioe ddillad ‘par excellence’ o’r Kiti Boutique ac yna arddangosfa dillad plant gan magasin Silibili.

Gwelodd y Raffl wobrwyon a roddwyd gan y sefydliadau canlynol:

Cameo club( Huw Davies); Sherman theatre (4 tickets );Park Plaza hotel ( Sunday lunch for two people as well as lunch for two at the Laguna Health and Spa); St.David’s Hotel ( Afternoon tea for 4 people ); Burger & Lobster ( 2 £50 vouchers); Vadatelier Salon ( Lady’s Haircut );  Dr. & Mrs Clive Day ( £100 Dinner Voucher) ; Pugh family (International Rugby tickets for two people).

Diolch yn fawr iawn a diolch i’r canlynol am eu cyfraniad amhrisiadwy:

Gwenno Penrhyn – bwtî ‘Kiti’ ym Mhontcanna, Caerdydd.

gwefan a chyswllt ffôn (info@kiticymru.com); Ffôn: 02920225522.

& nbsp;

Arddangosfa dillad plant ‘Silibili’ Mererid Wigley.

gwefan a chyswllt ffôn (post@silibili.co.uk); Ffôn: 02920630386.