BU’R DIGWYDIAD HWN YN UN O’R ACHLYSURON MWYAF LLWYDDIANNUS A GYNHALIWYD. CEFNOGWYD YR ACHLYSUR GAN DROS GANT AG UGAIN O BOBL. Y GYNULLEIDFA YN MWYNHAU TE PRYNHAWN AA SIOE FFASIWN CHWAETHUS.
CAFODD Y GYNULLEIDFA ARDDANGOSFEYDD O DDILLAD ‘PAR EXCELLENCE’ O SIOP ‘’KITI’’ YN TREGANNA , CAERDYDD AC YN DILYN ARDDANGOSFA O DDILLAD PLANT GAN ‘’SILIBILI’’.
CAFODD Y RAFFL FAWR EI THYNNU AR DDIWEDD Y PRYNHAWN A DIOLCH TWYM GALON I BAWB A GYFRANNODD WOBRAU.
CODWYD DROS £2500. YN YSTOD YR ACHLYSUR .
DIOLCHWN I BAWB A GEFNOGWYD Y DIWRNOD.