Gwnaeth grŵp o gydweithwyr a chyfeillion Lowri drefni hwn ym mis Orffennaf 2013 i sicrhau arian ar gyfer y sylfaen. Er bod Lowri Roberts a Gwenfair Griffiths yn byw bywydau prysur fel newyddiadurwyr darlledu neithon nhw dod o hyd o’r amser i drefnu’r digwyddiad a gododd dros £ 400 ar gyfer y sylfaen. Gwelodd y digwyddiad llawer o de a mefus yn cael eu yfed a bwyta gyda rafflau ac arwerthiannau i godi arian. Cafodd ffrindiau, cydweithwyr a eu plant hwyl yn y tywydd da a diwrnod bendigedig!