CYNHALIWYD Y TE, A DREFNWYD GAN GRWP O GYDWEITHWYR A CHYFEILLION LOWRI, YNG NGHLWB Y BBC YN LLANDAF.
HYD YN OED FEL RHIEINI PRYSUR FE DDAETHON AT EU GILYDD I DREFNU’R DIGWYDDIAD .
CODWYD DROS £400 A’R GYFER YR ELUSEN YN CADARNHAU LLWYDDIANT Y DIWRNOD!!
TE MEFUS A RAFFL LLWYDDIANNUS YN CYFRANNU AT DDIWRNOD ARBENNIG.CAFODD FFRINDIAU, CYDWEITHWYR A’R PLANT DIWRNOD I’R BRENIN.