Dyma’r digwyddiad cyntaf i gefnogi’r Sefydliad i’w gynnal yn Abertawe. RoeddWN yn falch gweld cymaint o bobl yn ardal Sgeti yn Abertawe yn mynychu’r digwyddiad.

Roedd hefyd yn galluogi’r Sefydliad i amlinellu pam ei fod wedi’i sefydlu ac i hyrwyddo ei waith. Cyfeiriwyd y gynulleidfa at wefan y Sefydliad a thynnwyd eu sylw at y prosiect cyntaf a gefnogwyd gan yr elusen. Pwysleisiwyd bod y Sefydliad yn gweithio’n agos gyda Ysbyty Felindre, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. Soniwyd hefyd am drafodaeth a gynhaliwyd rhwng y Sefydliad a Felindre ynglŷn â phrosiect ail gyllido i ddechrau ar Awst 2017.

Profwyd bod y tucker yn cael ei groesawu a’i werthfawrogi gan bawb a fynychodd ac roedd y swm o de a chafodd ei hyfed wedi torri pob record blaenorol yn ystod y prynhawn!

Roedd y Raffl wedi ei gefnogwyd yn dda gan bawb a fynychodd a diolchwn unwaith eto i bawb a gyfrannodd wobrau.

Mae ein diolch am drefnu’r digwyddiad a oedd yn cynnwys oriau o baratoi coginio yn mynd i Ann King a Meroe Keane gyda digwyddiad arall o ychydig tebyg yn cael ei addo cyn bo hir!