PROFWYD YR ACHLYSUR CYNTAF YN ABERTAWE YN UN LLWYDDIANNUS TU HWNT.RHAID YMFALCHIO AM GYMAINT O CEFNOGAETH A GAFWYD GAN BBL SGETI.’ROEDD YR ACHLYSUR YN GALLUOGI’R SEFYDLIAD I AMLINELLU EI PHWRPAS AC EGLURO PA PROSIECTAU YR OEDD YN HYRWYDDO.
CYFEIRIWYDY GYNULLEIDFAATWEFANYSEFYDLIADGAN BWYSLEISIO BODY SEFYDLIAD YN GWEITHIO LAW YN LAW GYDA YSBYTY FELINDRE YNG NGHAERDYDD . DIOLCH I MRS.ANN KING A MRS. MEROE KEANE AM DREFNU’R DIWRNOD.
CODWYD DROS £600. I’R ELUSEN A DIOLCH I FOBL SGETI.