Cliciwch ar y teitlau am y straeon llawn.

April 8, 2014

We are holding a sale on Saturday April the 12th at The Parish Hall in Church Village. We would love to see you there and would massively appreciate your kind donations. We are asking for the following things: Miscellany of items: Clothes new and nearly new, shoes, bags. Household items: Bedding, China and glassware, bric-à-brac, books, DVDs CDs, Exercise equipment. Many thanks! See you there. One of the stalls in our last sale:

April 4, 2014

Cynhaliodd y Teulu Smith bore coffi haf diwethaf yng Nghastellnewydd. Cafodd ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr eu gwahodd draw. Sarah, Nick a’u plant, Maia a Rory, gaeth y digwyddiad yn eu tŷ agored a mi wnaeth o brofi’n eithriadol o lwyddiannus ar ddau ffrynt – ariannol a chymdeithasol. Aeth Sarah a Lowri i’r un brifysgol ac odden nhw’n ffrindiau oes. Yn wir, mae’n anodd dychmygu bond agosach rhwng dau ffrind a ddaeth yn ffrindiau enaid. Yr oedd yr agosrwydd wedi parhau...

April 3, 2014

Yn ystod lansiad ei lyfr yn 2012 cyflwynodd Alun Wyn Bevan y Sylfaen gyda siec am £500. Mae ei lyfr o’r enw ‘Y Gemau Olympaidd’ yn rhifyn arbennig i ddathlu dyfodiad y Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. Mae Alyn Wyn yn ddarlledwr o fri, newyddiadurwr, awdur a ysbryd ysgrifenedig i nifer o gofiannau. Mae’n ffrind agos a pwysig ty hwnt i’r teulu Pugh.

April 3, 2014

Dathlodd y grŵp Santes Dwynwen o flaen cynulleidfa lawn yn Clwb Rygbi Pontypridd. Noson o adloniant ysgafn gyda grŵp, a oedd yn cynnwys Dewi Pws, Sue Roderick a Dafydd Hywel yn perfformio campweithiau o adwaith, cân a barddoniaeth. Dafydd Hywel actor, Bon viveur ac yn gyfaill agos i’r Teulu Pugh gwnaeth drefnu bod unrhyw arian a gynhyrchir gan adloniant y noson yn cael ei roi i’r sylfaen. Yn y cyfnod cynnigoedd Alun Wyn Bevan amrywiaeth o wobrau ac arwerthiant raffl...

April 3, 2014

Gwnaeth grŵp o gydweithwyr a chyfeillion Lowri drefni hwn ym mis Orffennaf 2013 i sicrhau arian ar gyfer y sylfaen. Er bod Lowri Roberts a Gwenfair Griffiths yn byw bywydau prysur fel newyddiadurwyr darlledu neithon nhw dod o hyd o’r amser i drefnu’r digwyddiad a gododd dros £ 400 ar gyfer y sylfaen. Gwelodd y digwyddiad llawer o de a mefus yn cael eu yfed a bwyta gyda rafflau ac arwerthiannau i godi arian. Cafodd ffrindiau, cydweithwyr a eu plant...