Garden(SM)

Mae’r Sefydliad ar y cyd gydag Ysbyty Felindre, Whitchurch, Caerdydd yn lansio ei brosiect cyntaf ym mis Chwefror. Bydd dau nyrs broffesiynol gyda’r hyfforddiant angenrheidiol yn cael eu cyflogi ar sail rhan amser i hwyluso mynediad i gleifion canser y fron at gymorth a chyngor priodol yn ystod cyfnod eu salwch. Bydd hyn yn cael eu cynghori dros y ffôn a mynediad ar-lein i’r nyrs proffesiynol.

Mae’r ymddiriedolwyr yn falch y bydd y prosiect yn cael ei gysylltu â astudiaeth ymchwil hydredol a gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd o’r enw: “Beth yw’r wybodaeth a dewisiadau o dderbyn cleifion canser y fron metastatig ifanc sy’n cael cemotherapi?”

Byddwn yn sicrhau cadw pawb yn gyfoes am y prosiect a hefyd sut y mae’n cyfrannu at yr astudiaeth yn y Brifysgol. Rydym yn ddiolchgar iawn i Clare Boodier yn Ysbyty Felindre am ei gyngor a chefnogaeth amhrisiadwy. Hi yw nyrs ymchwil ac arweinydd tîm yr uned treialon clinigol yng Nghanolfan Ganser Felindre.

Y Nyrsys yn cynnal yr ymchwil yn Felindre

nurses