Mae ‘na lawer o ffyrdd y gallwch ein helpu i barhau â’n gwaith. Un o’r ffyrdd symlaf a chyflymaf yw i bwyso ar y botwm “donate” ar yr ochr llaw dde. Byddem yn gwerthfawrogi rhodd o unrhyw swm!

Mae eraill yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i roi. Mae rhai o ffrindiau Lowri wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian niferus lliw: megis Race for Life, Boreau Coffi, Digwyddiadau Gwerthi, Strwberry Teas a lawer o ymgyrchoedd eraill.

Os gwelwch yn dda, helpwch yn eich ffordd eich hun … gan ddechrau gyda’r botwm ar y dde!

Diolch o galon.

photo

Race for Life